Παρέχουμε:

  • πώληση & τοποθέτηση ελαστικών, χώματος και ασφάλτου, γνωστών εταιριών
  • χάραξη ελαστικών αναλόγως των απαιτήσεων των αγωνιστικών συνθηκών
  • αγωνιστικό εξοπλισμό SPARCO & SABELT
  • αξεσουάρ & ρουχισμός κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης
Μερικοί από τους πελάτες μας:
  • Ιαβέρης
  • Φωτεινέλης
  • Παπαρινόπουλος
  • Κοπανάκης
  • Ρόκκος