Τηλέφωνο: 210 2850061

Κινητά:
Κοντιζάς Μάνος: 693 6666 220
Κάπονας Σταύρος: 693 6666 230

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 83, Μεταμόρφωση